Tips

4 02 2010

Efter några dagar med egna inlägg får de bli länkning till annan bloggare. Mycket läsvärt om rysk dumpning i svenska vatten och kommande gasledning.

Börja här. Fortsätt här.

/Halldin

Annonser
Väpnade styrkorna

19 03 2009

De senaste dagarna har varit intressanta ur försvarssynpunkt, FOI har släppt sin rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – ambitioner och utmaningar och man har kunnat läsa att Nedläggning av förband stoppas och att man ska placera ett stridsvagnskompani i förråd på Gotland.. Det hela låter som om regeringen tagit sitt förnuft till fånga och ändrat linje men vid närmare granskning upptäcker man att det är små steg i rätt riktning och att antagligen är de små stegen bara en rökridå.

Man har kommit på att tillföra fyra reserv bataljoner föratt komplettera ÖBs förslag så nu är vi uppe i 12 bataljoner som ska täcka hela vårt nationella och internationella behov i händelse av ofred eller andra otrevligheter kommer vi att kunna försvara hela Sverige även om försvaret bara blir symboliskt och det tar 3år att mobilisera våra reservbataljoner… Fast Tolgfors försäkrar att egentligen tar det kortare tid än 3år att mobilisera de här bataljonerna för den här gången kommer materielen och soldaterna finnas utbildade bara inte i tjänst eller på plats… Det här börjar låta som samma gamla försvar vi hade för 6 månader sen men som då inte dög på grund av att delar av försvaret hade mobiliseringstid på 3år.

Jag undrar vad det är för brist som han anser sig ha rättat till i och med det här förslaget vi har inte mer materiel än förrut de stridsvagnarna som skall ställas på Gotland har funnits hela tiden, bristen på officerare kommer inte att rättas till förrän Försvarsmakten får göra avsteg från LAS eller alla officerare med fel kompetens går i pension. Så enligt hans logik borde det gamla försvaret som hade 3års beredskap ochså ha kunnat mobilisera fortare än 3år fast det är egentligen meningslöst att spekulera i eftersom vi inte har övat mobilisering på 10-15år så det är egentligen ingen som riktigt vet.

Kort sagt: Same, same but different.

Väpnade Styrkorna däremot är namnet på den Ryska krigsmakten där har Regeringen bestämt sig föratt öka försvarsbudgeten med 50% över de kommande tre åren. Fast VS kommer inte att växa med mäktiga 50% som svenska försvarsmakten istället ska de satsa på att tillföra ny materiel till de förband som de redan har och uppgradera gammal materiel. I Beväpningsprogrammet 2007-2015 skall man förse 45 stridsvagnsbataljoner (1400 stridsvagnar) och 173 motorskytte och luftlandsättningsbataljoner (4109 stridsfordon typ BMP och BMD samt 3008 hjulgående pansarfordon modell BTR) med ny eller moderniserad materiel fördelningen mellan ny och moderniserad materiel är dock inte offentliggjord. Vad gäller stridsvagns beställningen så har man på FOI räknat ut att 589 nya stridsvagnar av typen T90A kommer att produceras mellan 2008-2015 med en hastighet av två bataljoner (62 stridsvagnar) om året och resten kommer att moderniseras. FOI-rapporten anser att det inte kommer att vara några större problem för Rysk industri att hinna med stridsvagns beställningen och produktionen av BTR fordon ligger på en nivå som vida överstiger både inrikes behov och export behov. Föratt klara av beställningen på stridsfordon kommer man att behöva leverera 400 stridsfordon per år idag ligger det på strax över 400 moderniserade och nybyggda stridsfordon per år vilket innebär att man behöver öka produktionstakten om man ska hinna med att leverera både åt utlänska kunder och åt VS.

I flottan har man tänkt leverera 31 fartyg fram till 2015 dock är det oklart hur många som kommer vara nya och hur många som är ombyggnationer men jag personligen misstänker att det är en hel del nybyggda fartyg som räknas in i den siffran i och med att de har tänkt sjösätta en ny fregattklass och en ny korvettklass om 20 + 20 skepp dock över en längre tid än vad som Beväpningsprogrammet 2007-2015 avser. Varje individuellt fartyg i dessa två klasser har mer eldkraft än motsvarande Svenskt fartyg sammtidigt kan nämnas att Steregushchy korvetten kommer vara nästan dubbelt så lång som våra kustkorvetter.

När man räknar in att man har kontraktsanställt 78 000 soldater och underbefäl (2006) till Väpnade Styrkorna så inser man att ännu ett land har lyckats ställa om sin krigsmakt till ett väl fungerande, modernt utrustad sk ”insatsförsvar” medans den Svenska regeringen, liksom den förra, totalt misslyckats och istället föratt ens försöka koncentrerar de sig på att klippa där de kommer åt.

svenska-forsvaret-1965-2010

Diagram över försvarets utveckling 1965-2010. Gul linje visar antalet flygflotiljer, blå infanteriregementen, röd artilleriregementen och grön kustartillerireg samt amfibiereg. (hämtat från) Det här diagramet är dock inte helt aktuellt men det visar ju hur utvecklingen har skett.

/Andersson

FOI, DN, SvD1, SvD2, RIAN

Varför man ska ha en försvarsförmåga:

14 01 2009

Att ha ett försvar är inte en vilja att kriga för Sveriges del, utan en vilja att undvika krig. Med en god försvarsförmåga kan vi säga NEJ och mena det. Att säga Nej till en rysk gasledning genom svenskt vatten och ha kraften att säga åt de ryska fartygen att vända när de kommer för att bygga den. Idag är det så att Ryssland fick nej att bygga gasledningen. Men endå pågår förberedande byggarbeten. Varför? Tar de inte vårat nej på allvar? och i så fall… varför gör de inte det?

Det finns gott om exempel genom historien där en nations tro på neutralitet och ”civiliserade människor” slutat i tragedi för den nationens folk.

Britternas Bombardemang av Köpenhamn 1807

1807 var det krig i Europa. Napoleonkriget skulle det komma att kallas.  Danmark hade deklarerat sig neutralt, men britterna litade inte på att det skulle hindra den danska flottan från att hamna i Napoleons händer. Så man bombardera Köpenhamn, beslagtog örlogsflottan och tog även med sig stora mängder ek.

Detta gjorde i realiteten att Danmark aldrig mer skulle bli en sjömakt, ens i östersjön. Flottan var borta och så även materialet att bygga en ny. Danmark hade inget annat val än att gå in i kriget på Napoleons sida. Någon var ju tvungen att försvara dem från Engelsmännen.

Uppdelningen av Polen.

År: 1772, 1793, 1795 slets polen i stycken av grannar mäktiga långt över Polens samlade kraft. Sällan har absurdare saker skådats än att andra länder helt enkelt går in och säger ”nu är ditt land mitt”. Men Polen saknade både militär och politisk makt, dvs de saknade helt och hållet en försvarsförmåga.  

Sverige 2020

Rysk skyddsockupation av Gotland sedan attacker mot den ryska gasledningen och tillhörande hamninstallationer skett. Ryska fartyg som utgår från Gotland bryter dagligen svensk territorialvatten. Sveriges få Visby korvetter saknar robotar till både luftvärn och ytfartyg och ligger i hamn. Dessa vapensystem lades i malpåse vid 2015 års försvarsbeslut efter socialdemokratiskt övertagande 2014.  Svenska flygvapnet är nere på 2 divisioner med begränsat antal flygtimmar. Gripen saknar även ett bra ledningssystem och sjömålsrobotar. I Jämtland har inte en statlig myndighet satt sin fot på tre år. Kriminella element har utropat självständighet som stöds av Ryssland, som kräver Fredsbevarande trupp. Svensk Polis står handfallen inför de tunga vapen de möter. Försvarsmakten kan inte sättas in då det aktuella insatsförbandet går högvakt och riksdagen inte satte in extra medel för mobiliseringen av en brigad innan det var för sent.

EU håller sig passivt för att inte förlora Gasleveranser och har i ärlighetens namn fullt upp själva, NATO är vi fortfarande inte medlemar av och som Georgien fick erfara 2008. Så är det inte en Hjälporganisation, utan en Allians. Ryssland hotar inte dem. Enligt Lars Ohly hotar de inte ens Sverige.

/Halldin

Tjetjenien – ett svart hål i mänsklighetens moraliska förfall.

19 10 2008

Sitter och läser Tjetjenien – sanningen om kriget av Anna Politkovskaja. Jag fick boken som gåva för flera år sen, men har alltså inte börjat läsa den förrens nu. varför vet jag inte… Slumpen föll så när jag stod vid bokhyllan och sökte ett val.

En sak slår mig direkt när jag börjar läsa. Den här boken är på Tjejtjenernas sida och jag kommer nog inte få läsa något negativt om deras del av kriget. Jag är inte förvånad, Politkovskaja var en kämpe för mänskliga rättigheter och emot krig. Men det är fortfarande fel att bara lägga skuld på en sida, att lägga allt ansvar på en part.

Jag är nämligen övertygad om att tjetjenerna är minst lika omänskliga som de Ryska styrkor och miliser som stryker runt och lemlästar civilister. Det är så krig fungerar; Medel och Motmedel. jag är även övertygad om att fall alla ryska trupper skulle lämna området och tex FNs blå hjälmar går in för att säkra gränsen. Skulle de bli beskjutna, kidnappade, lemlästade av tjetjenerna. Liksom Afghanistan har gränsen mellan Maffia och Frihetskämpar helt suddats ut. Det påpekas i boken att Tjetjenien är ett frihandelsområde för vapen, droger, slavar med mera.

Det som dock skrämmer mig enda in i benmärgen är att återigen visar den ryska krigsmaskinen vad den går för. Liksom när man läser och ser bilder från deras framfart i Georgien. Det är inte människor. Det känns billigt och oseriöst, men det enda jag kan likna med är de från sagans värld; Orker. I boken beskrivs hur äldre soldater våldför sig på yngre soldater som tar ut det över civilbefolkningen. Officerare smugglar, kidnappar människor och kräver betalt för att lämna tillbaka personen/liket. Befälhavare förskingrar krigskassor.

Hur det om nätterna driver (det boken kallar) specialförband genom byar och lämnar lemlästade personer efter sig vid byns utkanter. Ett bra sätt att se till att utegångsförbudet verkligen efterföljs.

Om Gerillan/Motståndsrörelsen höll på med detta, skulle det vara lika fel. Men det ligger endå närmare än att Rysslands Nationella styrkor skall göra så. Speciellt när man ser i Georgien att de gör inte så efter flera års strid som i Tjetjenien. Det verkar snarare ingå i deras reguljära doktrin (Se filmklipp i tidigare inlägg).

Som jag sagt tidigare: Ryssland är en våldtäckt på den civiliserade världen.

Vi ligger efter.

12 10 2008

Ryssland och den svenska nedrustningen av Lars Gyllenhaal

Boken är tillräckligt smal för att läsas på en eftermiddag, men sällan har jag haft en så svår läsperiod som den senaste månaden. Men tänkte ge lite tankar om boken nu alla fall.

Boken är baserad på verkligheten och med de orden inser man att den kommer snabbt försvinna. Den kommer aldrig pratas om i tidningar eller läsas av politiker. En bok skriven av en människa som känner Ryssland, men framför allt; Bryr sig om ryssland.

Fördomar: I Sverige finns extremt mycket fördomar om Ryssland. Ett gott exempel i boken är den Svenska bilden om spetznaz. Då Sverige inte bara svalde ull och hår av den propaganda som riktades mot Sverige. Utan även helt saknar egna utbyten och erfarenheter av så har en ”svensktalande terror armé”.

Spetznaz var antagligen ett fruktansvärt vapen, men inte mer annorluna än tex S.A.S. eller Delta Force. Man kan anta att det fanns speciella avdelningar som var riktigt olustiga typer, men att det skulle funnits 4 000 svensktalande (Viktor Suvorov, Spetsnaz) superspioner? Soviet hade resurser, men det är väldigt mycket resurser för ett land. Efter Sovjets fall har vår media börjat mata oss med alternativet att dessa supersoldater, gott i maffians tjänst. På svensk TV är Ryss, Spetsnaz, maffia… samma sak.

Samma sak händer idag med den Muslimska världen, vi matas bara med de värsta scenariona, bara med skäggiga talibankrigare, sprängda marknader. ”Vi lär känna deras länder huvudsaklingen genom våldsfyllda nyehtsinslag, actionfilm och kvällspress” (sid.34).

Historiskt har vi varit i (sen Gustav Vasa) i krig med Dansken 12 ggr, mot ryssland bara åtta och fyra av de var vi angriparen.

Det handlar inte om att bli bättre på korsord och Trivial Pursuit. Okunskap om grundläggande historiska fakta hindrar oss från att se konkreta möjligheter i nutiden.” (sid. 53)

Enligt vår historia krossades Nazismen i Normandie. men tre fjärdedelar av Tyska Arméns alla förluster orsakades på östfronten. Det är politiskt kännsligt att Stalin’s soldater räddade demokratin. Dock är det viktigt att inse att det faktiskt var så. Denna skillnad visar nog tydligast i svensk- och finsk- säkerhetspolitik. Finland vet. Det gör inte vi.

Rysk nationalism är inget som vi får veta något om i Sverige. faktiskt kan jag inte minnas en enda artikel som tar upp detta i någon djupare form än en mening eller två i en artikel om Putin. 

  • 40 % av ryssarna vill se en ny Stalin.
  • Stalins födelsedag firas av Rysslands största parti
  • Samma parti vill återupprätta Tsarrysslands gränser (inkl Finland och Alaska)

Prova att byta ut Ryssar, mot Tyskar och Stalin mot Hitler? Kanske historialektionen i skolan var lite för ”vinklad” ?

För att inte bli långrandig avslutar jag nu med titeln på en av kapitlen i boken (sid. 115

Gas är smartare än pansar

Ryssland och den svenska nedrustningen.

10 09 2008

Idag kom den! Återkommer med tankar och tycke så fort som möjligt.

Lars Gyllenhaal

RYSSLAND OCH DEN SVENSKA NEDRUSTNINGEN
132 s., 14,5 x 21 cm, illustrerad i sv/v, mjuk pärm

Rysslands Kaukasus

28 08 2008

När Ryssland vägra erkänna kosovo, var de smarta. De fick EU och ”västvärlden” (Vad fan är det för utryck?) att framstå som idioter utan respekt för internationell rätt. De gjorde även klart för alla de små hobby-folken i det ryska imperiet att det inte kommer bli någon självständighet.

Nu däremot…. när de erkänt de georgiska utbrytarrepublikerna. Så visar de att dels att ”Jo, vi gillar självständiga hobby-folk”. Men även ”Jo, vi gillar självständiga hobby-folk. När det passar”.

Det kan säkert ge lite smaskiga problem, som bland annat Bildt har påpekat. Det finns gott om Hobby-folk i Kaukasus som drömmer om frihet. Så dett kan bita från sig om några generationer.

Förövrigt rekommenderar jag denna artikel. När man läst den har man inte lika mycket frågetecken som innan.