En finare värld

31 07 2009

Tidigare i år blev en nioårig flicka våldtagen av sin styvfar, våldtäckten ledde till en graviditet som läkarna blev tvugna att avbryta eftersom en nioårings kropp är inte stark nog föratt bära ett barn än mindre tvillingar. Eftersom det skedde i Brazilien, där abort är olagligt, så var man tvungen att få ett undantag från en domstol, vilket man fick, och aborten genomfördes.

Jag anser att det bör vara upp till var och ens egna samvete och medicinska förutsättningar hurvida man bör genomföra en abort eller inte. Så jag gillar inte riktigt att hon skulle behöva söka om lov först men det som verkligen retar mig i det här fallet är att Katolska kyrkans ryggmärgsreaktion var att exkommunicera alla inblandade. Utom flickan, hon ursäktades på grund av sin ringa ålder men hennes läkarteam och hennes mamma exkommunicerades.

För några veckor sen blev det aktuellt igen då Vatikanen försökte förklara sig jag låter deras ord tala för sig själva:

”We have laws, we have a discipline, we have a doctrine of the faith,” the official says. ”This is not just theory. And you can’t start backpedaling just because the real-life situation carries a certain human weight.”

Det är tur att det finns folk med principer och god moral…

Det här blev lite längre än jag trodde det skulle bli

/Andersson

…och om ni undrade hur det går för styvfadern så får han fängelse men så länge han ångrar sig så är han fri från synd…

Annonser
Tolgfors gör mål

31 07 2009

Det har funnits en hel del inspiration till blogginlägg de senaste veckorna men väldigt ont om energi men jag ska försöka lämna några rader ändå. I Onsdags lyckades Tolgfors spräcka nollan och göra ett mål i DN debatt. Jag är glad att nån äntligen tar upp att man enligt internationell rätt får försvara sig. Folk frågar, säkert helt retoriskt, varför Sverige är inblandade i ett krig tillsammans med USA så Försvarsministerns inlägg i debatten är mycket välkomnat. Vi välkommnar Försvarsministern in i matchen.

Jag misstänker att det förvånansvärt starka folkliga stödet för afghanistan missionen kan ha att göra med våran långa och stolta tradition att ta till vapen för våra medmänniskors rättigheter och frihet. Till skillnad från vad nån vänster tomte än må säga så är det ingen skillnad på vårat uppdrag i Kongo 1961 och vårat uppdrag i Afghanistan 2009 förutom att vi hade mer och bättre resurser, relativt sett, i Kongo -61. Ett lästips för Hans Linde, Jan Guillou och folk som faktiskt är intresserade är boken ”Katanga” av Jonas Waern.

Som Bonus så hittade jag ett klipp med mannen själv från SVT

/Andersson

DN, Guillou, Nyhetskanalen, Wiseman,

Förkovring

8 06 2009

Idag kom Stockholms tingsrätt fram till att Tomas Norström, dommaren från rättegången mot piratebays grundare, inte var jävig. Han förkovrade sig bara. En annan person som förkovrat sig är Thomas Mattsson journalist på expressen eller rättare sagt före detta journalist… Med tanke på kvaliten på kvällspressen är jag mycket förvånad över att de ställer högre krav på integritet på sina anställda än vad Svenska rättsväsendet ställer på sina domare.

/Andersson

Pirateri är sjöröveri är stöld?

5 04 2009

Men ifall piratkopiering är detsamma som stöld varför kallar man det inte för stöld och varför kallar man inte pirater för tjuvar? Varför behöver vi en speciell lagstiftning att dömma pirater efter, ifall de är vanliga tjuvar? Jag menar ifall det är lika fel att stjäla en film från en butik som att ladda ner den… Benämningen pirat har två sidor ena sidan är demokratiska människor som var förvånansvärt civiliserade, baksidan är ju läskiga människor som lever på att plundra skepp. Det har resulterat i att sk antipirater använder ordet som ett skällsord medans piraterna ser det som en hedersbetygelse.

Devisen ”pirateri är stöld” är grovt missvisande, visst i vissa fall ingår stöld i själva processen och det är naturligtvis inte ok men själva handlingen att ”ripa”, ladda ner eller att ladda upp kan inte på något sätt betraktas som stöld. Stöld implicerar ju att något blivit taget, att en person blivit av med en ägodel men så är inte fallet med piratkopiering därför blir det lite mer komplicerat än Antipiratbyrån vill få det att se ut.

Som marknadsliberal anser jag naturligtvis att man ska få betalt för sitt arbete det är ju ändå det som driver utveckling och framsteg men som marknadsliberal anser jag att om en gammal affärsmodell inte längre är livsduglig så får man ju hitta nya modeller. Det finns ingen ursäkt föratt t.ex. skivbolag ska få leva kvar och parasitera på musikindustrin ifall de inte längre behövs. Det är lite som om vävarskrået skulle fått gehör för sina protester mot Jacquardvävstolen. Ifall vävarskråen i europa lyckats få till ett förbud mot Jacquardvävstolen så hade jag antagligen inte kunnat  blogga nu för Jacquardvävstolen anses vara ett viktigt steg mot datorn som jag skriver på idag.

Fildelning är inte den första företeelsen som har dödat kulturen, bibliotek, VHS, kassetband har alla ruinerat kulturindustrin. Det måste vara ett mirakel att det fortfarande finns eldsjälar som vill jobba innom kulturindustrin trots att man inte längre kan tjäna bra pengar på det, idealister som bara vill göra världen till ett bättre ställe

Cheerio!

/Andersson

Ja till NATO!

22 03 2009

Bättre männskor än jag har redan påpekat fördelarna med ett medlemskap i NATO så jag ska inte bränna så mycket krut där. Däremot kan en kort historielektion vara till nytta. 

NATO började som ett gemensamt försvarsavtal mellan ett antal västeuropeiska länder (Stor Britannien, Frankrike och Benelux länderna) som i sig var en fortsättning på det tidigare Dunkirk fördraget mellan Frankrike och Stor Britannien. När sovjet blockerade Berlin så skapades Western European Union’s Defense Organization (WEU) men väldigt snart insåg man att inte ens hela västeuropa hade resurser nog att stå emot de 15 ”unions republikerna” som Sovjet Unionen bestod av. USA är till sin natur väldigt isolerat från Europa och därför har de alltid varit ointresserade av att blanda sig i sånt som de ser som ”europas ensak” men föratt få tyngd i alliansen var man tvungen att binda USA till den europeiska kontinenten därav uppstod NATO.

Som ni ser innefattade det inga konstiga brygder, nakendanser i månskenet, offergåvor eller andra hedniska eller satanistiska ritualer. Faktum är att jag kan inte hitta några som helst tecken på att NATO skulle vara en ond organisation eller vara skapad ur ondska så foliehatt-vänstern kan ta av sig foliehatten och lukta på kaffet, det är NATO som gäller.

/Andersson

Väpnade styrkorna

19 03 2009

De senaste dagarna har varit intressanta ur försvarssynpunkt, FOI har släppt sin rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – ambitioner och utmaningar och man har kunnat läsa att Nedläggning av förband stoppas och att man ska placera ett stridsvagnskompani i förråd på Gotland.. Det hela låter som om regeringen tagit sitt förnuft till fånga och ändrat linje men vid närmare granskning upptäcker man att det är små steg i rätt riktning och att antagligen är de små stegen bara en rökridå.

Man har kommit på att tillföra fyra reserv bataljoner föratt komplettera ÖBs förslag så nu är vi uppe i 12 bataljoner som ska täcka hela vårt nationella och internationella behov i händelse av ofred eller andra otrevligheter kommer vi att kunna försvara hela Sverige även om försvaret bara blir symboliskt och det tar 3år att mobilisera våra reservbataljoner… Fast Tolgfors försäkrar att egentligen tar det kortare tid än 3år att mobilisera de här bataljonerna för den här gången kommer materielen och soldaterna finnas utbildade bara inte i tjänst eller på plats… Det här börjar låta som samma gamla försvar vi hade för 6 månader sen men som då inte dög på grund av att delar av försvaret hade mobiliseringstid på 3år.

Jag undrar vad det är för brist som han anser sig ha rättat till i och med det här förslaget vi har inte mer materiel än förrut de stridsvagnarna som skall ställas på Gotland har funnits hela tiden, bristen på officerare kommer inte att rättas till förrän Försvarsmakten får göra avsteg från LAS eller alla officerare med fel kompetens går i pension. Så enligt hans logik borde det gamla försvaret som hade 3års beredskap ochså ha kunnat mobilisera fortare än 3år fast det är egentligen meningslöst att spekulera i eftersom vi inte har övat mobilisering på 10-15år så det är egentligen ingen som riktigt vet.

Kort sagt: Same, same but different.

Väpnade Styrkorna däremot är namnet på den Ryska krigsmakten där har Regeringen bestämt sig föratt öka försvarsbudgeten med 50% över de kommande tre åren. Fast VS kommer inte att växa med mäktiga 50% som svenska försvarsmakten istället ska de satsa på att tillföra ny materiel till de förband som de redan har och uppgradera gammal materiel. I Beväpningsprogrammet 2007-2015 skall man förse 45 stridsvagnsbataljoner (1400 stridsvagnar) och 173 motorskytte och luftlandsättningsbataljoner (4109 stridsfordon typ BMP och BMD samt 3008 hjulgående pansarfordon modell BTR) med ny eller moderniserad materiel fördelningen mellan ny och moderniserad materiel är dock inte offentliggjord. Vad gäller stridsvagns beställningen så har man på FOI räknat ut att 589 nya stridsvagnar av typen T90A kommer att produceras mellan 2008-2015 med en hastighet av två bataljoner (62 stridsvagnar) om året och resten kommer att moderniseras. FOI-rapporten anser att det inte kommer att vara några större problem för Rysk industri att hinna med stridsvagns beställningen och produktionen av BTR fordon ligger på en nivå som vida överstiger både inrikes behov och export behov. Föratt klara av beställningen på stridsfordon kommer man att behöva leverera 400 stridsfordon per år idag ligger det på strax över 400 moderniserade och nybyggda stridsfordon per år vilket innebär att man behöver öka produktionstakten om man ska hinna med att leverera både åt utlänska kunder och åt VS.

I flottan har man tänkt leverera 31 fartyg fram till 2015 dock är det oklart hur många som kommer vara nya och hur många som är ombyggnationer men jag personligen misstänker att det är en hel del nybyggda fartyg som räknas in i den siffran i och med att de har tänkt sjösätta en ny fregattklass och en ny korvettklass om 20 + 20 skepp dock över en längre tid än vad som Beväpningsprogrammet 2007-2015 avser. Varje individuellt fartyg i dessa två klasser har mer eldkraft än motsvarande Svenskt fartyg sammtidigt kan nämnas att Steregushchy korvetten kommer vara nästan dubbelt så lång som våra kustkorvetter.

När man räknar in att man har kontraktsanställt 78 000 soldater och underbefäl (2006) till Väpnade Styrkorna så inser man att ännu ett land har lyckats ställa om sin krigsmakt till ett väl fungerande, modernt utrustad sk ”insatsförsvar” medans den Svenska regeringen, liksom den förra, totalt misslyckats och istället föratt ens försöka koncentrerar de sig på att klippa där de kommer åt.

svenska-forsvaret-1965-2010

Diagram över försvarets utveckling 1965-2010. Gul linje visar antalet flygflotiljer, blå infanteriregementen, röd artilleriregementen och grön kustartillerireg samt amfibiereg. (hämtat från) Det här diagramet är dock inte helt aktuellt men det visar ju hur utvecklingen har skett.

/Andersson

FOI, DN, SvD1, SvD2, RIAN

ÖRA

18 03 2009

Jag tror strilaren hade lite fel när han påstod att ”ÖRA är mer än en kroppsdel!”

För de som inte har hört det förr så sägs ÖRA stå för Öppenhet, Resultat, Ansvar… men det betvivlar jag.

/Andersson