Väpnade styrkorna

19 03 2009

De senaste dagarna har varit intressanta ur försvarssynpunkt, FOI har släppt sin rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – ambitioner och utmaningar och man har kunnat läsa att Nedläggning av förband stoppas och att man ska placera ett stridsvagnskompani i förråd på Gotland.. Det hela låter som om regeringen tagit sitt förnuft till fånga och ändrat linje men vid närmare granskning upptäcker man att det är små steg i rätt riktning och att antagligen är de små stegen bara en rökridå.

Man har kommit på att tillföra fyra reserv bataljoner föratt komplettera ÖBs förslag så nu är vi uppe i 12 bataljoner som ska täcka hela vårt nationella och internationella behov i händelse av ofred eller andra otrevligheter kommer vi att kunna försvara hela Sverige även om försvaret bara blir symboliskt och det tar 3år att mobilisera våra reservbataljoner… Fast Tolgfors försäkrar att egentligen tar det kortare tid än 3år att mobilisera de här bataljonerna för den här gången kommer materielen och soldaterna finnas utbildade bara inte i tjänst eller på plats… Det här börjar låta som samma gamla försvar vi hade för 6 månader sen men som då inte dög på grund av att delar av försvaret hade mobiliseringstid på 3år.

Jag undrar vad det är för brist som han anser sig ha rättat till i och med det här förslaget vi har inte mer materiel än förrut de stridsvagnarna som skall ställas på Gotland har funnits hela tiden, bristen på officerare kommer inte att rättas till förrän Försvarsmakten får göra avsteg från LAS eller alla officerare med fel kompetens går i pension. Så enligt hans logik borde det gamla försvaret som hade 3års beredskap ochså ha kunnat mobilisera fortare än 3år fast det är egentligen meningslöst att spekulera i eftersom vi inte har övat mobilisering på 10-15år så det är egentligen ingen som riktigt vet.

Kort sagt: Same, same but different.

Väpnade Styrkorna däremot är namnet på den Ryska krigsmakten där har Regeringen bestämt sig föratt öka försvarsbudgeten med 50% över de kommande tre åren. Fast VS kommer inte att växa med mäktiga 50% som svenska försvarsmakten istället ska de satsa på att tillföra ny materiel till de förband som de redan har och uppgradera gammal materiel. I Beväpningsprogrammet 2007-2015 skall man förse 45 stridsvagnsbataljoner (1400 stridsvagnar) och 173 motorskytte och luftlandsättningsbataljoner (4109 stridsfordon typ BMP och BMD samt 3008 hjulgående pansarfordon modell BTR) med ny eller moderniserad materiel fördelningen mellan ny och moderniserad materiel är dock inte offentliggjord. Vad gäller stridsvagns beställningen så har man på FOI räknat ut att 589 nya stridsvagnar av typen T90A kommer att produceras mellan 2008-2015 med en hastighet av två bataljoner (62 stridsvagnar) om året och resten kommer att moderniseras. FOI-rapporten anser att det inte kommer att vara några större problem för Rysk industri att hinna med stridsvagns beställningen och produktionen av BTR fordon ligger på en nivå som vida överstiger både inrikes behov och export behov. Föratt klara av beställningen på stridsfordon kommer man att behöva leverera 400 stridsfordon per år idag ligger det på strax över 400 moderniserade och nybyggda stridsfordon per år vilket innebär att man behöver öka produktionstakten om man ska hinna med att leverera både åt utlänska kunder och åt VS.

I flottan har man tänkt leverera 31 fartyg fram till 2015 dock är det oklart hur många som kommer vara nya och hur många som är ombyggnationer men jag personligen misstänker att det är en hel del nybyggda fartyg som räknas in i den siffran i och med att de har tänkt sjösätta en ny fregattklass och en ny korvettklass om 20 + 20 skepp dock över en längre tid än vad som Beväpningsprogrammet 2007-2015 avser. Varje individuellt fartyg i dessa två klasser har mer eldkraft än motsvarande Svenskt fartyg sammtidigt kan nämnas att Steregushchy korvetten kommer vara nästan dubbelt så lång som våra kustkorvetter.

När man räknar in att man har kontraktsanställt 78 000 soldater och underbefäl (2006) till Väpnade Styrkorna så inser man att ännu ett land har lyckats ställa om sin krigsmakt till ett väl fungerande, modernt utrustad sk ”insatsförsvar” medans den Svenska regeringen, liksom den förra, totalt misslyckats och istället föratt ens försöka koncentrerar de sig på att klippa där de kommer åt.

svenska-forsvaret-1965-2010

Diagram över försvarets utveckling 1965-2010. Gul linje visar antalet flygflotiljer, blå infanteriregementen, röd artilleriregementen och grön kustartillerireg samt amfibiereg. (hämtat från) Det här diagramet är dock inte helt aktuellt men det visar ju hur utvecklingen har skett.

/Andersson

FOI, DN, SvD1, SvD2, RIAN

Annonser

Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: